Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Bornholm - Kirker - Gudhjem kirke

 301a

Gudhjem kirke er byens vartegn og rummer et meget smukt kirkerum. Kirken indviet 3. september 1893. 

Kirkebygningen af granit er i "nyromansk" stil og opført i kort afstand fra det noget mindre Sankt Anna Kapel fra 1200-t. som nu ligger som ruin på kirkegården. Kapellet var tidligere byens kirke, og en del inventar herfra blev overført til den ny Gudhjem Kirke, deriblandt altertavlen fra ca. 1475 med Marias dødsleje og prædikestolen.

302

 

303

 

 Altertavlen er fra en tidligere kirke i byen og er en trefløjet, sengotisk skabstavle, der stammer
 fra ca. 1475. Midterfeltet er et relief med jomfru Marias dødsleje, hvor hun omgives af de tolv
 apostle. Hver af sidefløjene har fire figurer i to rækker med helgener, hvoraf nogle stykker let
 beskadigede, og en enkelt af figurerne er gået tabt, men erstattet af en figur skabt af Poul Høm
 ved en restaurering i 1962.

 Prædikestolen stammer ligeledes fra en tidligere kirke og er oprindeligt fremstillet i 1575.
 Den er i et vist omfang omarbejdet i 1789.

Sanct Annæ Kapel.

Ruinerne af Sanct Annæ Kapel står stadig på kirkegården udenfor Gudhjem Kirke.

Det romanske kapel blev bygget i 1200-tallet som kystkapel for sildefiskerne.
Et sagn omkring kapellet fortæller, at det er bygget af en greve, der var blevet reddet,
efter at have været i havsnød. Han ville først lade det bygge på Nørresand, men hvad
man byggede der, forsvandt om natten. Kapellet blev først stående, da man flyttede
det til det nuværende sted.

Kapellet var altid fattigt, og på trods af en ombygning i 1776, var det i dårlig stand.
Da der blev brug for en større kirke i 1890erne, blev det derfor erstattet af Gudhjem
Kirke. Dette gav anledning til en stor kontrovers, om hvor vidt kapellet skulle nedrives
eller fredes. Inden en løsning kunne findes, sprængte tilhængere af en nedrivning
kapellet i luften, så kun de tilbagestående ruiner kunne fredes.

 

 

305

304

Maleren Oluf Høst ligger begravet på Gudhjem kirkegård.