Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Bornholm - Kirker - Ibs kirke (Ibsker)

 401

Sct. Ibs kirke er en af Bornholms ældste kirker og med det næststørste tårn, efter Aa Kirke. Kirken er opført i romantisk stil fra slutningen af 1100-tallet.
Tårnet er opført i rå kløvet kampesten med pakhusdøre til andet og tredje stokværk, hvor områdets varer kunne oplagres i sikkerhed.

402

 

 

 

Altertavlen er malet af Eckersberg 1846; korbuekrucifikset er fra reformationstiden.
Prædikestolen fra ca. 1600 blev i 1964 smykket med relieffer i keramik af Paul Høm.

 

403