Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Bornholm - Kirker - Ny kirke (Nyker)

IMG 6147a

Ny kirke er den mindste af de 4 rundkirker på Bornholm. Set langt på afstand ligner den en gammel sukkerskål.
Kirken blev i middelalderen kaldt Allehelgens kirke, Ecclesia Omnium Sanctorum. Siden midten af l500-tallet har den heddet Nykirke. Af dette navn kan dog intet sluttes om bygningens alder. 

501                         502

 

IMG 2566

 

 Kirkegårdsportalerne

 Gennem de tre kirkegårdsportaler kommer man ind på kirkegården. De udgøres af gamle trælåger af
 bornholmsk type med tag og husbrande. Den østre er fra 1809. Lågen ud for våbenhuset er den ældst
 bevarede af den art på Bornholm. Midt på overliggeren er indskåret følgende: AN 1678 NO MIS.
 Den vestlige låge har indskriften: W L S ANNO 1776.

 

Kalkmalerierne.

En billedfrise oven over pillen er inddelt i 13 felter med motiver fra
Kristi lidelseshistorie.
Billederne kommer i denne rækkefølge, idet vi begynder med feltet lige over for
indgangsdøren og følger pillen til højre:

1) Judas kysser Jesus. 2) Ypperstepræstens tjenere i Gethsemane have.
3) Kristus føres for Pilatus.
4) Pilatus på sin tronstol (en lille djævel hvisker ham i øret).
5) næsten udvisket, måske tornekroningen.
6) Hudstrygningen. 7) Kristus bærer sit kors.
8) Korsfæstelsen. 9) Gravlæggelsen. 10) Opstandelsen.
11) rør mig ikke«. 12) Himmelfarten. 13) Usikkert.

 

 

505

 

Over nordportalen ses en medaillon: Gudslammet med kalk og korsfane 
og til højre herfor, i to felter, bebudelsen. 
Ved orglet et maleri med motivet Kristus og den tvivlende Thomas.

Disse malerier er, som det let ses, udført i samme stil, nemlig den såkaldte 
unggotiske fra ca. 1250 til 1300.

Mellem nordportal og korbue et såkaldt indvielseskors. Foroven ved vinduet 
mellem sydportalen (indgangen) 
og prædikestolen et dameansigt fremdraget ved restaureringen 1958-60.

Over korbuen en ornamentbort, der krones af en figur, der forestiller Kristus 
på den vingede verdenskugle. 
Han er iført lændeklæde og kappe og har en dunhammer i de bundne hænder. 
Om hans hovede stråler en glorie.

I korbuen stiliserede planteslyngninger med blade og blomster.

 

503