Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Bornholm - Kirker - Ols kirke (Olsker)

601

Olsker Rundkirke er med sine 26 meter den højeste og rankeste af de fire rundkirker på Bornholm. Med dens 13 meters højde fra bunden af cylinderen til toppen af det kegleformede tag kan den ses viden om. Det er oprindelig en udpræget forsvarskirke, hvorfra området kunne beherskes.

606

Det er på grundlag af Nationalmuseets undersøgelser sket fra tredje stokværk, hvorfra man kunne skyde eller kaste sten på fjenden gennem ni store muråbninger, der kunne lukkes med luger. Ovenover fandtes der en åben platform med kreneleret brystværn, der også indgik i forsvaret. Den var ydermere udstyret med et hængegalleri af træ, hvilende på korte bjælker stukket ud gennem rotundens murhuller, der stadig ses under tagskægget. Konstruktionen består af ringformede tøndehvælv og en midtersøjle, der bærer de tre etager. Rundskibet er påsat små dukkeagtige tilbygninger til kor og apsis. Midtersøjlen er kraftig i de to nederste stokværk, men mere spinkel i tagetagen, hvor den bærer det nyere tagværk. 

602                             605

604

Altertavlen blev udskifteti midten af 1900-tallet tll denne keramiske tavle.