Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Bornholm - Kirker - Østerlars kirke 

IMG 6139

Østerlars kirke er Bornholms og Danmarks største rundkirke. Østerlars Rundkirke er desuden den mest kendte af de fire bornholmske rundkirker og besøges årligt af ca. 120.000 gæster. Dermed regnes kirken for at være blandt Bornholms største seværdigheder.

Østerlars regnes for at være den ældste af Bornholms rundkirker
Østerlars Rundkirke - også kaldet Skt. Laurentius' kirke - regnes for at være den ældste af de fire bornholmske rundkirker, selvom man ikke helt præcist ved, hvornår kirkerne blev bygget. Sandsynligvis går kirken tilbage til ca. 1150 - og har som de øvrige kirker på Bornholm været anvendt både som kirke og som værn mod fjender fra havet. Taget er først lagt på langt senere, hvor kirken har mistet sin betydning som forsvarsbygning.

Tempelridderne
Østerlars Rundkirke indgår som en central del af teorien om sammenhængen mellem de franske tempelridderes orden og de bornholmske middelalderkirkers placering.

IMG 6129

Kirken er bygget af rå, kløvede kampesten og består af et cirkelrundt skib 17 meter i diameter og rejser sig i tre stokværk med kor og apsis.

Skibet er opbygget omkring en midterpille med seks arkader. I 16. og 17. årh. tilføjedes 7 svære stræbepiller, der ses på kirkens yderside. Adgang til til de øvre stokværk er ad en trappe i murværket med adgang fra koret. 2. stokværk var tilflugtsrum; 3. stokværk havde oprindelig en åben vægter og skyttegang, der nu er lukket af kegletaget. Taget er, som det blev lagt i 1744, men stræbepillerne er senere tilføjelser.

Kirkeskibets midterpille bærer kalkmalerier fra ca. 1350. Prædikestolen er fra 1595. 

IMG 6100          IMG 6126         IMG 6132