Turen til Nordkapp

Beskrivelse af turen med campingvogn 
til Nordkapp 2011.

Holbæk - Nordkapp

Nordkapp - Lofoten

Lofoten - Holbæk